ബേങ്ക് പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച മിനി ഓഡിറ്റോറിയംഉദ്ഘാടനവും റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്കും അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും അനുമോദനവും...★ ബാങ്കിന് സ്വന്തമായി IFSC (ICIC0000103) കോഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ...★
0467-2240579 EMI calculator Login
Madikai bank

Madikai bank

Madikai bank

Madikai bank

Madikai bank

Madikai bank

Madikai bank

10.50%

Home Loans
Madikai bank

12.75%

Personal Loans
Madikai bank

12.00%

Car Loans
Madikai bank

4.00%

Deposite

Other Services

Bill Payments

E-Dist Service

Tax Related

Online Booking & Mobile Phone Recharge

Photocopy & PSC Service

Motor vehicle related services

Latest News

ഹരിതം-സഹകരണം പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണവും ഉന്നതവിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും 2019 ജൂൺ 10 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2

 

View All

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹാർഡ്‌വെയർ ,ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം പൂത്തകാൽ

 

View All

പ്രളയ ദുരിതാശാസത്തിനായി ഒരു കൈതാങ്

 

View All

Latest Video

Madikai bank

We are Here to Help You

Our mission is to deliver reliable, latest news and opinions.

Apply For Loan

Looking to buy a car or home loan? then apply for loan now.

Application Form download

Call us at

0467-2240579

madikaiscb@gmail.com

Contact us

Talk to Advisor

Need to loan advise? Talk to our Loan advisors.

Meet Us
Top