ബേങ്ക് പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച മിനി ഓഡിറ്റോറിയംഉദ്ഘാടനവും റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്കും അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും അനുമോദനവും...★ ബാങ്കിന് സ്വന്തമായി IFSC (ICIC0000103) കോഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ...★
0467-2240579 EMI calculator Login

Contact Us

Address

Madikai Service Co-Operative Bank
(HO)Madikai Ambalathukara
(po)Echikkanam
(VIA)Anandhasramam
PIN : 671531
(DT)Kasaragod

Call us at

Tele1 : 0467-2240579
Tele2 : 0467-2240679

Email Address

madikaiscb@gmail.com

Top Top